OPIS USŁUGI SERWISU WKONTAKCIE

Serwis i usługi firmy telekomunikacyjnej Wkontakcie

1) Polbox Media LTD przedstawia nowy produkt — aplikację Wkontakcie. Ona oferuje lokalne i międzynarodowe połączenia telefoniczne w niskich cenach dla Użytkowników.

2) Aby korzystać z usług telekomunikacyjnych, niezbędne jest zainstalowanie bezpłatnej aplikacji od Polbox Media LTD. Pakiet instalacyjny jest dostępny dla wszystkich urządzeń, które mogą realizować połączenia telefoniczne, w tym tabletu, telefonu komórkowego. Zapoznać się z polityką Wkontakcie, ogólnymi warunkami korzystania z usługi i gwarancjami możesz, klikając link.

3) Po zainstalowaniu Wkontakcie użytkownik ma możliwość połączenia się z usługą pośrednią Polbox Media LTD, po czym zostanie przekierowany do połączenia z żądanym abonentem. Ten ostatni nie musi być klientem Wkontakcie, aby połączenie odbyło się w najniższej możliwej cenie.

4) Pierwszy etap połączenia (z serwisem Polbox Media LTD) odbywa się poprzez nawiązanie połączenia z partnerem, świadczącym usługi telekomunikacyjne. Serwis Polbox Media LTD nie może gwarantować ani ponosić odpowiedzialności za jakość połączenia na pierwszym etapie połączenia.

5) Usługa Wkontakcie występuje w kilku wersjach cenowych: łączna, podstawowa, pośrednia i dodatkowa. Szczegóły każdego typu są opisane poniżej.

6) Łączna wartość oznacza sumę kosztów za pierwszy etap połączenia z serwisem (wartość podstawowa) oraz za połączenie z abonentem końcowym (wartość pośrednia). Ponadto, do tego może być naliczona opłata za połączenie, pobierana przez postronnych operatorów.

7) Jak wspomniano wyżej, cena podstawowa jest ceną za połączenie pierwszego etapu. Innymi słowy, w opłatę wliczono cenę usługi połączenia między urządzeniem komórkowym a serwisem Polbox Media LTD (telefonem stacjonarnym). Polbox Media LTD nie ma bezpośredniego wpływu ani nie ponosi odpowiedzialności za cenę podstawową. To zależy przede wszystkim od operatora usług telekomunikacyjnych samego Użytkownika.

8) Cena pośrednia jest ceną, podaną w regulaminie korzystania Wkontakcie oraz na stronie internetowej. Ceny te są ustalone przez samą firmę Polbox Media LTD na stałe, ale serwis zastrzega sobie prawo do ich korygowania oraz wprowadzenia zmian. Bezpośrednio przed nawiązaniem połączenia wysyłane jest szybkie powiadomienie głosowe, informujące o bieżącej wartości połączenia.

9) Dodatkowe opłaty są przewidziane przy wybieraniu numerów specjalnych. W trakcie połączenia na cenę może mieć wpływ zaangażowanie innych usług, które nie są związane w postanowieniach Umowy z Polbox Media LTD, w związku z czym Firma nie może wpływać ani ponosić odpowiedzialność za ten rodzaj kosztów.

10) Nie wszystkie numery specjalne są obsługiwane przez aplikację Wkontakcie ze względu na charakter świadczonych usług. Prosimy zadzwonić na infolinię, aby się upewnić, czy ten konkretny serwis jest obsługiwany przez naszą aplikację.

11) Polbox Media LTD stworzyła algorytm działania Wkontakcie tak, że aplikacja wybiera najlepszą możliwą jakość połączenia. Jednak z przyczyn technicznych i okoliczności poza kontrolą jakość połączenia może się różnić.