OGÓLNE WARUNKI UMOWY UŻYTKOWNIKA WKONTAKCIE

Strona wkontakcie.app (dalej „Strona”) jest własnością firmy Polbox Media LTD („Firma”), opracowaną specjalnie do aplikacji telekomunikacyjnej Wkontakcie („Aplikacja”). Niniejsza Umowa Użytkownika („Umowa”) jest obowiązkowa do zapoznania się przy korzystaniu z serwisu i aplikacji naszej Firmy. Akceptacja uznaje się za automatyczną, jeśli Użytkownik („Użytkownik”) będzie korzystał z oferowanych przez Firmę usług również bez zapoznania się, niezależnie od tego, czy jest on zarejestrowany, czy nie.

1. Warunki akceptacji Umowy

Niniejszy przepis jest elektroniczną umową, która określa charakter relacji między Użytkownikiem a Firmą w zakresie usług telekomunikacyjnych. Wkontakcie ma prawo do zmiany warunków Umowy, informując przy tym swoich Użytkowników o wprowadzonych zmianach.
Akceptacja powyższej Umowy następuje w bardzo prosty sposób: korzystanie z serwisu i usług Firmy oznacza automatyczną akceptację przez Użytkownika zamieszczonych tutaj postanowień. Ten sam mechanizm jest stosowany przy akceptacji zmian w postanowieniach.

2. Podstawowe wymagania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy Użytkownik strony, który chce się zarejestrować i korzystać z naszego serwisu, musi mieć ukończone 18 lat.
Konto klienta może zostać zablokowane w przypadku wykrycia nielegalnej działalności lub niespełnienia warunków użytkowania przez klienta. Dostęp do zablokowanego konta pozostaje zamknięty na zawsze.
Dokonując rejestracji, klient automatycznie potwierdza uprawnienia do korzystania z naszego serwisu i akceptację polityki oraz regulaminu firmy.

3. Odpowiedzialność prawna za konto

Właściciel konta ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto, a mianowicie:

 • za przechowywanie dostępu (hasła);
 • za wszystkie transakcje i płatności;
 • za każdą aktywność na stronie;
 • za nadzór rodziców nad nieletnimi (w przypadku, gdy konto należy do klienta, który nie ma ukończonych 18 lat).

4. Używanie niezgodne z prawem i komercja

Serwis Wkontakcie został stworzony w celu promowania i komercjalizacji produktów firmy Polbox Media LTD. Każdy Użytkownik musi przestrzegać postanowień niniejszej Umowy i pilnować, aby jego działalność, jako klienta, nie naruszała tych postanowień. W tym, na stronie jest zakazana wszelkiego rodzaju działalność komercyjna, z wyjątkiem przypadków partnerskich porozumień serwisu Wkontakcie z przedstawicielami osób trzecich.
Klienci są gwarantami i osobami odpowiedzialnymi za indywidualną eksploatację serwisu i strony Wkontakcie.

5. Materiały od osób trzecich i użytkowników Wkontakcie

Część materiałów, informacji i danych na stronie Wkontakcie mogą być umieszczane przez osoby trzecie lub klientów serwisu. Odpowiedzialność za to ponosi sam autor materiałów, nie zaś właściciele strony internetowej. Nie mamy również obowiązku monitorowania i sprawdzania wiarygodności podanych danych, ale zastrzegamy sobie prawo do monitorowania, edycji, usuwania i wykorzystywania informacji bez wcześniejszego zawiadomienia i raportowania.

6. Wkontakcie i postronne strony internetowe

Oprócz oryginalnej treści, na stronie Wkontakcie mogą być umieszczane odniesienia i linki do innych postronnych źródeł i stron internetowych. Ma to na celu przede wszystkim wygodę Użytkowników, niezależnie od tego, czy to odniesienie do portali społecznościowych, czy link do polityki prywatności Google. Jednak Wkontakcie nie jest właścicielem tych serwisów internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na nich materiały lub za politykę firm osób trzecich. Wkontakcie w żaden sposób nie kontroluje tych źródeł, nie jest odpowiedzialny za reklamę, oferowane na nich produkty i usługi, ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie prawa lub szkody ze strony tych stron internetowych i działalności osób trzecich.

7. Własność intelektualna Wkontakcie

Korzystanie z własności intelektualnej Wkontakcie podlega warunkom Umowy Licencyjnej użytkownika końcowego (EULA). Tylko firma Polbox Media LTD i oficjalne przedstawiciele są uprawnieni do rozpowszechniania tej własności. Udostępnienie oprogramowania i materiałów Wkontakcie przez dystrybutorów niepotwierdzonych jest zakazane i traktuje się jako piractwo w sieci w związku z naruszeniem praw autorskich i umowy EULA. Prosimy powiadomić, jeśli wykryjesz niezgodną z prawem sprzedaż naszych produktów i oprogramowania.

8. Koszt korzystania usługą "Wkontakcie"

Polityka cenowa firmy Polbox Media LTD zawiera następne warunki:

 • Rejestracja na stronie wkontakcie.app jest darmowa;
 • Pobieranie aplikacji "Wkontakcie" jest również darmowe;
 • Cena ostateczna polega na taryfie, deklarowanej w moment połączenia;
 • Cennik taryf pokazuje wyłącznie ceny połączenia między serwisem Wkontakcie i abonentem końcowym;
 • Firma nie ma wpływu na taryfy połączenia między urządzeniem komórkowym Klienta a serwisem Wkontakcie;
 • Ceny zawierają w sobie VAT;
 • Serwis Wkontakcie pobiera jednorazową opłatę przy połączeniu z abonentem końcowym;
 • Spisanie kosztów odbywa się każdą minutę dialogu;
 • Rozmowa może zostać przerwana w przypadku braku kosztów na koncie.

Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się w rozdziale "Opis usług".

9. Warunki płatności za usługi serwisu Wkontakcie

Niektóre usługi Wkontakcie mogą być płatne dla użytkownika. W tej chwili dostępne są płatności za pomocą kart kredytowych Visa/MasterCard. Po wybraniu usługi klient przechodzi na stronę usługi płatniczej, gdzie należy podać wszystkie wymagane aktualne dane. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych przy dokonywaniu płatności. Wkontakcie nie jest poręczycielem i nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przeprowadzenia transakcji, ponieważ nie jest upoważniony do dysponowania takimi danymi i kontrolowania procesu zakupu.
Po dokonaniu płatności klient ponownie zostanie przekierowany na stronę Wkontakcie.

10. Wsparcie techniczne od Wkontakcie

Oprócz podstawowych usług nasz serwis oferuje stabilne wsparcie techniczne. Skorzystać z niego można przy pomocy email albo telefonu. Niektóre usługi mogą być niedostępne z powodu problemów technicznych na czas nieokreślony. W takich przypadkach staramy się jak najszybciej naprawić usterkę. Na czas braku dostępu do usługi opłata nie jest pobierana.

11. Wypowiedzenie umowy z serwisem Wkontakcie

Umowa między klientem a serwisem Wkontakcie jest traktowana jako mająca moc prawną, gdy ten pierwszy nadal odwiedza i korzysta z usług naszej firmy. W takim przypadku wszystkie postanowienia polityki naszej firmy wiążą użytkownika.
Każdy klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy. Aby to zrobić, należy złożyć pisemny wniosek o rezygnacji korzystania z serwisu Wkontakcie i wycofaniu się z umowy użytkownika. Wniosek musi zostać wysłany pod e-mail: info@wkontakcie.app. Wniosek zostanie zrealizowany po jego rozpatrzeniu, na skutek czego Umowa zostanie rozwiązana, a dalsze korzystanie przez klienta z usług Wkontakcie zostanie zakazane. Wszystkie dane osobowe użytkownika zostaną usunięte.

12. Prawo autorskie

Wszystkie prawa są zastrzeżone zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej. Wszystkie treści umieszczone na stronie są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Dotyczy to wszystkich obrazów, animacji GIF, tekstów, plików audio i wideo. Strona Wkontakcie sugeruje również możliwość korzystania z niektórych materiałów należących do stron trzecich. Wykorzystanie tych materiałów zostało wcześniej uzgodnione lub zamieszczono je na stronie internetowej nieumyślnie. Jeśli zauważyłeś coś takiego, prosimy napisać do nas maila pod adres: info@wkontakcie.app abyśmy wspólnie rozwiązali ten problem. W mailu należy podać:

 1. Elektroniczny lub fizyczny podpis właściciela praw autorskich, lub oficjalnego przedstawiciela, uprawnionego do występowania w imieniu właściciela;
 2. Identyfikator, udowadniający umieszczenie materiałów, podlegających ochronie przez przepisy prawa autorskiego;
 3. Przykłady wykorzystania przez serwis Wkontakcie materiałów, chronionych prawem autorskim, które powinny zostać usunięte;
 4. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail właściciela materiałów;
 5. Oświadczenie o zakazie korzystania na zasadzie dobrowolności z obiektu praw autorskich przez serwis Wkontakcie;
 6. Oświadczenie o świadomym poddaniu się odpowiedzialności karnej w przypadku, gdy zwracająca się osoba nie posiada ważnych uprawnień związanych z materiałami, które zostały umieszczone na platformach serwisu Wkontakcie.

We wszystkich pozostałych przypadkach wszystkie rozdziały serwisu wkontakcie.app należą do firmy Wkontakcie i podlegają ochronie praw do znaku towarowego.

13. Polityka prywatności serwisu Wkontakcie

Zapoznać się z polityką prywatności naszego serwisu możesz klikając link.

14. Gwarancje, udzielane przez serwis Wkontakcie

Wkontakcie nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji:

 • za ewentualne naruszenie praw autorskich na stronach portalu;
 • za materiały, udostępniane przez klientów i osoby trzecie;
 • za informacje, materiały i usługi na stronach osób trzecich;
 • za zapewnienie ochrony własności intelektualnej osób trzecich;
 • za ochronę praw do dziedziczenia osób trzecich;
 • za przydatność produktu do potrzeb klienta;
 • za dostępy, nadane przez serwis dla użytkowników;
 • za korzystanie z nadanych dostępów;
 • za dokładność, poprawność, prawdziwość zamieszczonych na stronie danych;
 • za przeniesienie lub przekazanie serwisu Wkontakcie.

Wszystkie informacje, zamieszczone na serwisie Wkontakcie, mogą być w dowolny sposób zmieniane, usuwane, monitorowane.
Serwis stara się chronić użytkowników przed złośliwymi materiałami i przestępcami, ale nie może gwarantować pełnego bezpieczeństwa użytkowników.

15. Odszkodowania w związku z kosztami prawnymi

W przypadku wnoszenia pozwów w związku z działalnością serwisu Wkontakcie, użytkownik w pełni pokrywa koszty usług serwisu, jego firmy, spółek zależnych, agentów firmy i pracowników. Osoby trzecie i klienci ponoszą odpowiedzialność i pokrywają proporcjonalnie wydatki firmy w przypadku naruszenia praw serwisu Wkontakcie i powstania w związku z nimi strat dla firmy.

16. Wybór prawa i sądownictwa

Wkontakcie podlega prawu stanu Nowy Jork i jego prawu. Klient, korzystając z serwisu Wkontakcie, automatycznie wyraża zgodę na podleganie ww. prawu i przekierowanie wszystkich postępowań sądowych do sądów federalnych w Nowym Jorku.

17. Postanowienia dotyczące niniejszej Umowy

Niniejsza Umowa jest własnością serwisu Wkontakcie. Ona może być w dowolnym momencie zmieniona przez zarząd firmy, przeniesiona, zmodyfikowana lub anulowana. Kopiowanie, wykorzystywanie, modyfikowanie jej przez Użytkowników i osoby trzecie jest niedopuszczalne.

18. Ograniczenia w korzystaniu i świadczeniu usług serwisu Wkontakcie

Klauzula ta potwierdza geograficzne i techniczne ograniczenia usług świadczonych przez Wkontakcie. Nasza usługa może nie być dostępna we wszystkich regionach i na wszystkich urządzeniach, dlatego prosimy użytkowników o upewnienie się, iż oferta naszej firmy jest aktualna w każdym konkretnym przypadku.
Wkontakcie nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostępności produktu z powyższych powodów. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany warunków ograniczeń, jak i do dodawania nowych. Wszelkie oferty, które nie są własnością Wkontaktu i nie są określone w umowie partnerskiej, są zabronione do umieszczenia na platformach naszej firmy.

19. Jednolitość

Niniejsza Umowa stanowi jednolity zestaw warunków w relacji między użytkownikami a serwisem. Ona podlega obowiązującym przepisom prawa i może się zmieniać w zależności od nich.
Sekcje, które stają się nieaktualne z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawa, tracą swoją moc prawną.