POLITYKA PRYWATNOŚCI WKONTAKCIE

Aby w pełni korzystać z naszego serwisu, konieczne jest ujawnienie następujących informacji poufnych: imię i nazwisko, kraj zamieszkania, e-mail, numer telefonu itp. W przeciwnym wypadku, świadczenie usług ewentualnie może nie być możliwe.
Użytkownik musi mieć ukończone co najmniej 16 lat, aby móc korzystać ze strony Wkontakcie, w tym zarejestrować się, podając swoje dane (art. 8 RODO).
Ze swojej strony, serwis Wkontakcie zapewnia przechowywanie i ochronę otrzymanych danych osobowych, podanych przy rejestracji rejestracji. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych instytucji w ramach obowiązujących przepisów prawa. Wkontakcie również zobowiązuje się, aby dane nie zostały ujawnione, opublikowane ani przekazane przez ogólnodostępne kanały.
Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych ma na celu zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów, zwiększenie efektywności serwisu, obsługę procesów komercyjnych lub uregulowanie kwestii podatkowych. Okres przechowywania niektórych danych wynosi do 10 lat, zgodnie z przepisami prawa.

Przypadki, w których serwis Wkontakcie jest uprawniony do wykorzystania danych osobowych klientów:

 • w przypadku bezpośredniego zapytania/żądania ze strony władz;
 • w przypadku zapytań prawnych ze strony organów prawnych;
 • w celu wykrycia naruszenia postanowień umowy Użytkownika;
 • w celu zapobiegania, wykrywania lub blokowania wszelkiej nielegalnej działalności;
 • w celu zapobiegania naruszeniom naszego bezpieczeństwa cybernetycznego, praw, kradzieży materiałów;
 • dla bezpieczeństwa klientów i społeczeństwa.

We Wkontakcie mogą zajść takie wydarzenia, jak reorganizacja, restrukturyzacja, fuzja, sprzedaż, przekazanie aktywów. Zgodnie z naszą polityką prywatności, wszystkie dane osobowe klienta zostaną przeniesione w przypadku uzyskania od niego zgody.

Użytkownik ma również prawo do:

 • wyrażenia sprzeciwu i rezygnacji w przypadku, gdy jego dane osobowe są wykorzystywane w sposób, nie zgodny z przeznaczeniem. W tym celu wystarczy skontaktować się z naszym biurem przez linię telefoniczną lub e-mail. Serwis Wkontakcie odpowie niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku;
 • sprawdzania, w jaki sposób jego dane osobowe są wykorzystywane przez naszą firmę;
 • pobierania i wykorzystywania swoich danych osobowych w formacie XML i JSON;
 • cofnięcia wszystkich swoich wniosków, zanim one zostaną zrealizowane;
 • wnioskowania o całkowitym usunięciu lub zablokowaniu wszystkich poufnych danych. Wyjątkiem są te, które podlegają przechowywaniu na podstawie art. 17 RODO;
 • ograniczenia zbierania danych z przyczyn, określonych w art. 18 RODO, jeśli to nie jest sprzeczne z postanowieniami art. 21 RODO;
 • zakazania zbierania swoich danych osobowych. Wniosek będzie zrealizowany poprzez dodanie użytkownika do listy czarnej.

Powyższe zasady dotyczące poufnych danych są stosowane tylko w odniesieniu do zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych, otrzymanych od użytkownika. Informacje te pochodzą z wizyt i interakcji z naszymi usługami: aplikacją Wkontakcie, jej stroną internetową, sieciami społecznościowymi. Strony osób trzecich (np. Facebook) nie podlegają polityce Wkontakcie, i nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez nie danych osobowych. Zachęcamy również do osobnego zapoznania się z ich warunkami.

Z jakich danych osobowych korzysta serwis Wkontakcie?

Wkontakcie jest serwisem do połączeń międzynarodowych. Aby założyć konto w naszej aplikacji, podaj swój aktualny numer telefonu.

Numery telefoniczne używamy jako unikatowe identyfikatory — sprawdzamy aktualne taryfy dla Twojej listy kontaktów. Przed synchronizacją Twoich kontaktów pytamy Cię o pozwolenie. Jeżeli chcesz mieć alternatywny login do swojego konta na stronie internetowej wkontakcie.apppodaj swój adres e-mail.

Informacja o koncie. Zarejestruj swój numer telefonu podczas założenia konta w serwisie Wkontakcie. Numery telefoniczne służą identyfikatorami do logowania lub rejestracji.

Nasze serwery gromadzą i przechowują dodatkową informację techniczną, między innymi losowe tokeny do uwierzytelniania, push tokeny.

KontaktyAby ustalić i utrzymać aktualną cenę na połączenie, Wkontakcie pyta o zgodę na dostęp do Twojej listy kontaktów. Podczas edytowania lub dodania nowego numera telefonu do listy oraz podczas pierwszego korzystania z aplikacji, dane odświeżają się na naszym serwerze. Twoja lista kontaktów zostanie zapisana i zakodowana bez możliwości dekodowania.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaufanie i podanie niezbędnych danych dla naszego serwisu. Wykorzystujemy legalne metody do ich ochrony. Pamiętaj jednak o tym, że żadna metoda nie może gwarantować 100% bezpieczeństwa.

Polityka Prywatności dla Dzieci

NIE zbieramy danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. W przypadku gdy będzie wiadomo, że dziecko poniżej 16 lat zostawiło swoje dane, one zostaną natychmiast usunięte z serwisu Wkontakcie. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, które zostawiło swoje dane osobowe, prosimy skontaktować się z nami, aby wspólnie rozwiązać powstały problem.

Inne

Dane osobowe mogą być zbierane także podczas działań marketingowych, np. promocji. W odniesieniu do nich również działa ogólna polityka prywatności.
Wkontakcie korzysta z plików cookies, które zbierają niektóre dane. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj.
Serwis Wkontakcie nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych bankowych użytkowników. Nie dysponujemy pozwoleniem na przetwarzanie informacji na tym poziomie, dlatego przy dokonaniu płatności klient zostaje przekierowany na stronę systemu płatności.
Polityka prywatności jest ciągle monitorowana i aktualizowana zgodnie z obowiązującym prawem. Po wejściu nowych zmian w życie Użytkownik może złożyć wniosek o cofnięcie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie jego danych. Odwiedzanie i korzystanie z usług serwisu po aktualizacji uznaje się za automatyczne wyrażenie zgody z wprowadzonymi zmianami.


Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami.
Numer telefonu: + 1 (716)-405-0-400
E-mail: info@wkontakcie.app